You are here: Ikke glem passet

 

”Don’t forget to bring your passports on Friday”

En slik beskjed ville sannsynligvis utløse en viss undring hos elevene ved din skole. Men neppe ved over 80 av de andre skolene i Norge. De bruker nemlig Explore the World! Der vet elevene at meldingen er ment som en invitasjon til en ny spennende reise til et ukjent bestemmelsessted, mest sannsynlig i et engelsktalende land, eller kanskje et annet sted langt borte - med temaer som kan være viktige for engelskfaget eller i internasjonaliseringsarbeidet forøvrig.


De vet også at det på fredag blir gøy i engelsktimen(e) – konkurranser, quizzer, allsang – i tillegg til en inspirerende tilnærming til selve lærestoffet: engelsk språk og kulturkunnskap i et internasjonalt perspektiv. Ikke minst får de brukt sansene sine: se, høre, oppleve!

Som hjemmearbeid får de kanskje utdelt arbeidsarkene, hvis da ikke læreren velger å vente til neste time. Da kan det kanskje også være greit å gripe tak i, og samtale om, det elevene har sett og hørt - og utdype ulike ’topics’ som blir berørt i programmet.

Den gode lærer varierer sine metoder - noe som igjen forutsetter en pedagogisk verktøykasse med ulikt innhold. For mange engelsklærere er Explore the World allerede blitt et uunnværlig redskap.

En viktig drivkraft for all læring er elevenes egen motivasjon. I enhver klasse er det stor spredning når det gjelder engelskferdigheter og internasjonal kulturforståelse. Motivasjonstiltak er ofte nødvendige. 

Explore the World supplerer det vanlige klassearbeidet, motiverer og inspirerer til læring og framgang, og gir den enkelte elev nye og gunstige utviklingsmuligheter med tanke på sin egen læringsstil og læringstype.


Vi håper at også du og din skole vil bestille og prøve ut programmet!


TILBAKE                 HVORFOR VELGE EXPLORE THE WORLD?                 INTERNASJONALISERING