You are here: Hvorfor velge Explore the World?

 

Explore the World - et bedre digitalt verktøy for engelsk finnes ikke!

       

       Hvorfor?  

  •   fordi det er et unikt supplement til læreboka, garantert lærervennlig, lærerikt og trivselsskapende
  •   fordi det er en ny tilnærming til engelskfaget med kunnskapsmål formidlet gjennom audiovisuelle virkemidler
  •   fordi elevene anspores til større engasjement og lærelyst
  •   fordi det gir variasjon i undervisningen og spenning i skolehverdagen
  •   fordi det er et glimrende verktøy i skolens læreplanpålagte internasjonaliseringsarbeid
  •   fordi det bidrar til å løfte blikket utover, styrke engelskkunnskapene og øke den internasjonale kompetansen
  •   fordi det ivaretar hensynet til ulike læringsstiler og læringstyper
  •   fordi det allerede er en pedagogisk suksess med 'top rating' fra elever og lærere over hele landet

 

Programpakken er en Zareptas krukke for enhver engelsklærer - med digitale muligheter til å gjøre lærelysten større og skolehverdagen mer variert og opplevelsesrik for elevene, 'learning English as they go".

Les mer om programmet, se det presentert på video, be om pris for din skole, sett Explore the World på sakslista til neste fagmøte, bestill programmet - og start reisene verden rundt med elevene dine!

Billigere ’ekskursjoner’ får du ikke!


                                                                                                                                  TILBAKE              IKKE GLEM PASSET         INTERNASJONALISERING